X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


یکی از دسته محصولاتی که گروه نرم افزاری کیمیا تهیه و اماده عرض به دانشجویان و اساتید کرده مجموعه ای از کتاب های الکترونیکی تخصصی شیمی است که معرفی مختصری در زیر می گردد:

هر لوح فشرده مجموعه ای از کتاب های الکترونیکی تخصصی شیمی در تمامی گرایش های شیمی است که برای هر کتاب اطلاعات کامل آن وهمچنین فهرست آن بصورت فارسی تهیه گردیده است. سعی گردیده از بهترین وارزشمندترین کتاب های گرایش های مختلف شیمی مجموعه ای کامل با استفاده از قابلیت های بالای نرم افزاری تهیه وتدوین گردد.


مجموعه شماره 001-کتاب های الکترونیکی شیمی تجزیه (کتاب های اصلی شیمی تجزیه و کروماتوگرافی)

مجموعه شماره 002- کتاب های الکترونیکی شیمی معدنی (کتاب های اصلی شیمی معدنی، تکنیک های آزمایشگاهی)

مجموعه شماره 003- کتاب های الکترونیکی شیمی فیزیک (کتاب های اصلی،  کاتالیزورها و شیمی حالت جامد)

مجموعه شماره 004- کتاب های الکترونیکی الکتروشیمی

مجموعه شماره 005- کتاب های الکترونیکی شیمی فیزیک سطح و کلوئیدها

مجموعه شماره 6 00- کتاب های الکترونیکی شیمی کوانتم

مجموعه شماره007- کتاب های الکترونیکی روش های  تجزیه فیزیکی رزونانس و طیف بینی          

مجموعه شماره 008- کتاب های الکترونیکی شیمی آلی (کتاب های اصلی، سنتز و روش های آزمایشگاهی)

مجموعه شماره 009- کتاب های الکترونیکی سنتزهای آلی معتبر به صورت سالانه از سال 1921 تا 2002.

مجموعه شماره 010- کتاب های الکترونیکی شیمی آلی و شیمی آلی عنصری

مجموعه شماره 011- کتاب های الکترونیکی شیمی هتروسیکل ها و گروههای عاملی

مجموعه شماره 012- کتاب های الکترونیکی شیمی  پلیمر

مجموعه شماره 013- کتاب های الکترونیکی بیوشیمی

مجموعه شماره 014- کتاب های الکترونیکی شیمی  داروئی

مجموعه شماره 015- کتاب های الکترونیکی علم مواد (نانوشیمی، متالورژی، رنگدانه ها و مواد معدنی)

مجموعه شماره 016- کتاب های الکترونیکی مهندسی شیمی (پدیده های انتقال جرم، حرارت و سیال)

مجموعه شماره 017- کتاب های الکترونیکی راکتورها و هندبوک های مهندسی شیمی

مجموعه شماره 018- کتاب های الکترونیکی مهندسی شیمی (مدلسازی، جداسازها و سیال سازی)

مجموعه شماره 019- کتاب های الکترونیکی محیط زیست و ایمنی فرایند

مجموعه شماره 020- کتاب های الکترونیکی شیمی آلی پیشرفته ( سنتز، مکانیسم)