X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

چکیده

در سالهای اخیر درس کارگاه نرم افزار به دروس رشته مهندسی شیمی اضافه گردیده که لزوم آن قبل از این احساس می شد . انتخاب محتوای این واحد درسی در میزان بهره وری از آن بسیار موثر و مهم است. در این مقاله سعی شده است با بررسی انواع نرم افزارهای مختلف مرتبط با رشته مهندسی شیمی و ذکر تفاوت ها و شباهت های آنها، متحوای مناسب این درس پیشنهاد شود. محتوای مناسب این در س تا حد زیادی از زمان ارائه ی آن اثر می پذیرد. مناسب ترین نرم افزار در هر مقطع زمانی، تابع موضوعات درسی و زمینه قبلی دانشجویان در مورد مدل های ریاضی، الگوریتم های عددی و توانایی آنها در برنامه نویسی کامپیوتری است.


http://rapidshare.com/files/56825955...75___1585.html